Välkommen!

Jag heter Christina Ling och är legitimerad psykoterapeut och tar emot vuxna och unga vuxna för psykodynamisk psykoterapi, både lång- och korttidsterapi (bl.a DIT) samt traumafokuserad psykoterapi (EMDR). Jag tar emot på mottag- ning vid Odenplan i Vasastan i Stockholm.

Som yrkesverksam i snart 35 år har jag stor och bred erfarenhet att arbeta psykoterapeutiskt med kris och trauma, alltså stressreaktioner efter svåra händelser, sorg som ibland blir komplicerad, relationsproblem, låg självkänsla och negativ självbild, olika typer av psykisk ohälsa såsom PTSD, nedstämdhet/depression och oro/ångest samt kring olika livsfrågor.

  • Följer etiska riktlinjer för psykoterapeuter framtagna av Psykoterapicentrum.
  • Patientförsäkring och ansvarsförsäkring genom Akademikerförbundet SSR.
  • Följer Socialstyrelsens riktlinjer om journalföring och kvalitetssäkring.

Varmt välkommen att höra av dig!