EMDR

EMDR är förkortning av Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Det är en psykoterapeutisk metod som kan hjälpa dig att minska besvär från upplevelser som du haft tidigare i livet och som stör dig i vardagen. Dessa tid- igare upplevelser kan handla om traumatiska händelser av olika slag som till exempel trafikolyckor eller andra olyckor, överfall, naturkatastrofer, krigs- upplevelser, hot, att ha blivit misshandlad eller blivit utsatt för övergrepp. Även om upplevelsen kanske ägde rum för länge sedan kan du märka effekt- erna av detta i ditt dagliga liv genom det vi kallar posttraumatiska stressym- tom. Dessa symptom kan visa sig som exempelvis plågsamma minnen, mar- drömmar, ångest, skuldkänslor, överväldigande andra känslor eller känslo- mässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter som innebär sänkt livskvalitet.

EMDR har som syfte att stimulera vår förmåga att bearbeta den påverkan som händelsen eller händelserna har på oss idag. Detta kan medföra att laddningen minskar i bilderna och i känslorna som är förknippade med upplevelsen. Metoden hjälper dig också att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till minnet av den traumatiska händelsen. EMDR kan dessutom hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till traumat.

Metoden går ut på att använda en kombination av visualisering och ögonrör- elser där det störande minnet bearbetas samtidigt som terapeutens fingrar förs fram och tillbaka framför patientens ansikte. Detta varvas med paus och samtal. Under processen kommer känslorna inför traumat sannolikt att för- ändras. Det blir då lättare för varje terapitillfälle att släppa obehaget och gå vidare.