Psykodynamisk psykoterapi

I en psykodynamisk psykoterapi får du som patient möjlighet att utforska känslor, behov, motiv och relationer i en förtroendefull relation och i ett tryggt sammanhang. Fokus är i huvudsak på det aktuella som pågår i ditt liv, men handlar även om att förstå detta i ljuset av din livshistoria. Tillsammans med mig får du möjlighet att undersöka svåra, ibland undanskjutna, känslor och tankar. På så sätt kan du få hjälp att sätta in dem i ett sammanhang som ger dem en mening, gör dem begripliga och mindre negativt laddade. Tanken är att genom ökad förståelse och medvetenhet kan vi hantera våra svårigheter på ett mer konstruktivt sätt och göra fler medvetna val, vilket på sikt kan minska vår ångest och öka vår självkänsla och välbefinnande.

Psykoterapins längd är beroende på vilket problemområde som du önskar hjälp med. För mer långvariga och djupgående svårigheter kan en längre tid psykoterapi skapa utrymme för en mer djupgående process med förändrade psykiska mönster. Korttidsterapi är en mer tidsbegränsad och fokuserad be- handlingsform där ett specifikt problem behandlas.

I början av en psykoterapi går vi igenom vilket problemområde som ska du önskar hjälp med och utifrån detta bestämmer vi omfattning och inriktning av terapin.