Om mig

Jag har mångårig yrkeserfarenhet att arbeta med kris och trauma, bl a med sexuella övergrepp, men även kring många andra typer av svåra händelser. Jag har även bred erfar- enhet av arbete med självbild och självkänsla, sorg och psykisk ohälsa samt med existentiella frågor och väg- val som kan skapa oro och psykisk smärta.

I mitt arbete utgår jag främst anknyt- nings- och affektteori, men använder även inslag av mentaliseringsbaserad terapi.

https://www.linkedin.com/in/christina-ling-b52b3a5a/