Om mig

Jag har mångårig yrkeserfarenhet att arbeta med kris och trauma, bl a med sexuella övergrepp, men även kring många andra typer av svåra händelser. Jag har även bred erfarenhet av arbete med självbild och självkänsla, sorg och psykisk ohälsa samt med existentiella frågor och väg- val som kan skapa oro och psykisk smärta.

I mitt arbete utgår jag främst anknytnings- och affektteori, men använder även inslag av mentaliseringsbaserad terapi.

https://www.linkedin.com/in/christina-ling-b52b3a5a/