DIT

DIT är förkortning av Dynamisk Interpersonell Terapi som är en korttidsterapi på sammanlagt 16 sessioner.

Den fokuserar på hur problem i mänskliga relationer bidrar till psykiska sym- tom, främst nedstämdhet/depression och oro/ångest, och även hur psykiska problem påverkar våra relationer till andra.

Grundtanken är att när en människa kan hantera relationsproblem på ett mer konstruktivt sätt minskar de psykiska symtomen.